Καλημέρα από τον ΚΥΡ

Βρέθηκε κι εδώ

Καλημέρα από τον ΚΥΡ πριν από 4 ημέρες 23 ώρες
Καλημέρα από τον ΚΥΡ πριν από 4 ημέρες 19 ώρες
Καλημέρα από τον ΚΥΡ πριν από 4 ημέρες 6 λεπτά
Καλημέρα από τον ΚΥΡ πριν από 3 ημέρες 19 ώρες
Καλημέρα από τον ΚΥΡ πριν από 3 ημέρες 22 λεπτά
Καλημέρα από τον ΚΥΡ πριν από 2 ημέρες 19 ώρες
Καλημέρα από τον ΚΥΡ πριν από 1ημέρα 23 ώρες
Καλημέρα από τον ΚΥΡ πριν από 1ημέρα 19 ώρες
Καλημέρα από τον ΚΥΡ πριν από 23 ώρες 27 λεπτά
Καλημέρα από τον ΚΥΡ πριν από 19 ώρες 15 λεπτά