Όροι και προϋποθέσεις χρήσης

Ο ιστότοπος myblogs.gr (και στο εξής ιστότοπος ή δικτυακός τόπος), και οι πληροφορίες αυτού του ιστότοπου υπόκεινται στους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις χρήσης, σε δήλωση αποποίησης ευθύνης, ανακοίνωση περί πνευματικής ιδιοκτησίας και κανόνες για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν δεν συμφωνείτε με τους παρακάτω όρους χρήσης, παρακαλoύμε μην χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο myblogs.gr

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Ο δικτυακός αυτός τόπος είναι ένας συναθροιστής ιστοτόπων (news aggregator) - μηχανή αναζήτησης ειδήσεων (καθώς και άλλου περιεχομένου ειδικού ή γενικού ενδιαφέροντος) από ιστοτόπους, και προσωπικά ιστολόγια (blogs) από την Ελλάδα, την Κύπρο και όλο τον κόσμο. Ο ιστότοπος έχει στόχο να συλλέξει και να παρουσιάσει στον επισκέπτη το σύνολο των αναρτήσεων των ενημερωτικών αλλά και άλλων ιστοτόπων και blog με δομημένη μορφή. Ο σκοπός του ιστοτόπου ΔΕΝ είναι να αναδημοσιεύσει ειδήσεις ούτε άλλο ενημερωτικό περιεχόμενο αλλά να ευρετηριάσει και να ταξινομήσει το περιεχόμενο από άλλα blogs και ιστοτόπους. Το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου προέρχεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ από τρίτες πηγές όπως ξεκάθαρα δηλώνεται στις σελίδες του, ενώ παρέχει και προβάλει μέρος και όχι το σύνολο της δημοσίευσης - ανάρτησης της πηγής, καθώς και σύνδεσμο σε κάθε περίπτωση δημοσίευσης - ανάρτησης, προς την πηγή (προέλευση) του περιεχομένου.

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί την τεχνολογία RSS για να συλλέξει ΑΥΤΟΜΑΤΑ τις πληροφορίες που εμφανίζονται βάση συγκεκριμένου αλγόριθμου. Οι πληροφορίες εξάγονται αυτόματα από την ροή RSS όπως ακριβώς αυτό παρέχεται από την πηγή - προέλευση. Ο ιστότοπος ΔΕΝ τροποποιεί το περιεχόμενο αλλά μόνο το περικόπτει έτσι ώστε να εμφανίζεται μέρος του περιεχομένου της πηγής, ανεξάρτητα αν  η ροή rss της πηγής παρέχει τμήμα ή το σύνολο του περιεχομένου της ανάρτησης. Ο αλγόριθμος που συλλέγει το περιεχόμενο ενδέχεται να "φιλτράρει" κυρίως πληροφορίες που αφορούν (και μόνο) τον τρόπο παρουσίασης του περιεχομένου. Για παράδειγμα ο αλγόριθμος μπορεί να τροποποιεί το περιεχόμενο έτσι ώστε να εμφανίζεται ομοιόμορφα σε όλες τις σελίδες, η περικόπτει τον τίτλο όταν είναι ιδιαίτερα μεγάλος, αλλά σε καμία περίπτωση δεν λογοκρίνει ή αλλάζει ουσιαστικά το περιεχόμενο της πηγής. Ο ιστότοπος εμφανίζει την ένδειξη ότι το περιεχόμενο δεν είναι κατάλληλο για ανήλικους όταν στον τίτλο της παραπομπής υπάρχει η ένδειξη +18. 

Ο ιστότοπος σε καμία περίπτωση δεν υιοθετεί τις δημοσιεύσεις των ιστοτόπων προέλευσης (πηγών)  ούτε εκφράζουν προσωπική άποψη του διαχειριστή του ιστοτόπου ούτε οποιουδήποτε συμμετέχοντα στην ομάδα ανάπτυξής του. Όλο το περιεχόμενο και οι παραπομπές εξάγονται αυτόματα από τη μηχανή του ιστοτόπου και κατά συνέπεια ο διαχειριστής του ιστοτόπου δεν μπορεί να γνωρίζει αν οι αναρτήσεις και οι παραπομπές είναι αληθείς και ούτε φέρει καμία ευθύνη, για προσωπικές απόψεις των ιστοσελίδων που έχουν ευρετηριαστεί και που ενδεχομένως να περιέχουν προσβλητικούς χαρακτηρισμούς. Οι παραπομπές στον ιστότοπο εμφανίζονται με χρονολογική σειρά, με πρώτη στη λίστα τη νεώτερη ανάρτηση. Η αυτόματη ενημέρωση γίνεται τουλάχιστο κάθε 1 λεπτό.


Ο Ιστότοπος ΔΕΝ παράγει και ΔΕΝ δημοσιεύει δικό του ή πρωτότυπο περιεχόμενο, παρά μόνο περιεχόμενο που προέρχεται από μία λίστα ιστοτόπων προέλευσης (πηγές). Ο ιστοτόπος δεν μπορεί να θεωρηθεί σε καμία περίπτωση ειδησεογραφικό, ή ηλεκτρονικό μέσο μαζικής ενημέρωσης. Η δημοσίευση είναι περικομμένη, όπου αυτό είναι δυνατό, και αποτελεί μέρος της αρχικής δημοσίευσης της πηγής, έχει δε εξαχθεί αυτόματα με βάση συγκεκριμένο αλγόριθμο της μηχανής του myblogs.gr.  Η ομάδα διαχείρισης του ιστοτόπου ΔΕΝ αποτελείται από δημοσιογράφους παρά μόνο από προγραμματιστές. Κατά συνέπεια οι διαχειριστές του ιστοτόπου δεν φέρουν καμία ευθύνη για τις πληροφορίες που παρουσιάζονται. Ο ιστοτόπος λόγω της αυτόματης συλλογής αλλά και του όγκου των συλλεγόμενων πληροφοριών, δεν έχει, πρακτικά, τη δυνατότητα να ελέγχει αλλά ούτε και μπορεί να γνωρίζει τις δημοσιεύσεις τρίτων ως προς την εγκυρότητα, ορθότητα και καταλληλότητά τους.

Ο ιστοτόπος  ευρετηριάζει και αποθηκεύει στη βάση δεδομένων του το πλήρες περιεχόμενο ή μέρος του περιεχομένου από τη ροή RSS, ακριβώς όπως το παρέχει η πηγή, με σκοπό να κατατάξει το περιεχόμενο και να το εμφανίσει σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια ώστε να το παρουσιάσει στον επισκέπτη με δομημένο και κατανοητό τρόπο, αλλά παρουσιάζει το περιεχόμενο ΠΑΝΤΑ ΠΕΡΙΚΟΜΜΕΝΟ και με σύνδεσμο και αναφορά της πηγής. Ο ιστότοπος καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να δείξει στον επισκέπτη της σελίδας ότι το περιεχόμενο που προβάλλεται ΔΕΝ είναι πρωτότυπο, ΔΕΝ ανήκει στον ιστότοπο και ότι προέρχεται από τρίτους. Ταυτόχρονα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να προβάλει τα sites και τα blogs προέλευσης (πηγές) του περιεχομένου.

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί τις ετικέτες (tags) που τοποθετούνται από την πηγή (προέλευση, site ή blog) για να ταξινομήσει αυτόματα το περιεχόμενο. Ο ιστότοπος δεν φέρει ευθύνη αν οι ετικέτες δεν ανταποκρίνονται στη φύση του περιεχομένου.

Ο ιστοτόπος ενδεχομένως να προβάλει δημοσίευση η οποία κατά το χρόνο συλλογής ήταν μεν ενεργή αλλά σε μελλοντικό χρόνο ο ιστότοπος προέλευσης (η πηγή) να διέγραψε ή να απέσυρε ή και να τροποποίησε τη δημοσίευση με αποτέλεσμα ο σύνδεσμος προς τη δημοσίευση να μη λειτουργεί (dead link) ή το περιεχόμενο της δημοσίευσης να μην ταυτίζεται με την παρούσα δημοσίευση που βρίσκεται στον αντίστοιχο σύνδεσμο της πηγής δηλ. το περιεχόμενο να μην είναι επικαιροποιημένο. Ο ιστότοπος επειδή λειτουργεί ΑΥΤΟΜΑΤΑ, δεν έχει πρακτικά τη δυνατότητα και ούτε μπορεί να γνωρίζει αν η αρχική δημοσίευση έχει τροποποιηθεί ή διαγραφεί από τον διαχειριστή του ιστοτόπου προέλευσης. Ο ιστότοπος δεν φέρει καμία ευθύνη για τη λειτουργικότητα και ορθότητα του συνδέσμου καθώς αυτό εξαρτάται αποκλειστικά από τον ιστότοπο προέλευσης.
Ο ιστότοπος δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο από δημοσίευση τρίτου που τροποποιήθηκε για οποιονδήποτε λόγο από τον διαχειριστή του ιστότοπου προέλευσης. Ο ιστότοπος δεν φέρει καμία ευθύνη από περιεχόμενο το οποίο είναι δυσφημιστικό, προκλητικό ή γενικά ακατάλληλο, στην περίπτωση που ο ιστότοπος προέλευσης (η πηγή) του περιεχομένου μελλοντικά αναθεώρησε το περιεχόμενο έτσι ώστε να το καταστήσει κατάλληλο.
Το περιεχόμενο που προβάλλεται στον ιστότοπο είναι αυτό που είχε αναρτηθεί από την πηγή κατά το χρόνο συλλογής του περιεχομένου από την πηγή και όπως αυτό είχε παρασχεθεί από τη ροή RSS. Ο ιστότοπος επειδή λειτουργεί αυτόματα, δεν έχει τη δυνατότητα να αναθεωρεί ή να παρακολουθεί τις αναθεωρήσεις του περιεχομένου της πηγής και δεν φέρει καμία ευθύνη αν το περιεχόμενο δεν είναι επικαιροποιημένο.

 

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ BLOG ή SITE Η καταχώρηση των ιστοτόπων (πηγές) στη μηχανή myblogs.gr γίνεται μόνο κατόπιν αιτήματος στην ειδική φόρμα ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ BLOG - SITE και δήλωσης αποδοχής των παρόντων όρων χρήσης.

Προϋπόθεση για καταχώρηση site ή blog, είναι να παρέχει έγκυρο RSS και να ενημερώνεται τακτικά (τουλάχιστο μία φορά την ημέρα).

Το myblogs.gr ΔΕΝ ΚΑΤΑΧΩΡΕΙ sites ή blogs που παραβιάζουν την εθνική νομοθεσία, sites με στατικό μόνο περιεχόμενο, ηλεκτρονικά καταστήματα ή εμπορικά sites, προσφορών, διαφήμισης, διαγωνισμών ή προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών, Directories, Οδηγών, sites υποψηφίων στις δημοτικές - εθνικές εκλογές ή ευρωεκλογές, sites με άσεμνο περιεχόμενο, sites με συνδέσμους προς ή με περιεχόμενο που παραβιάζει πνευματικά διακαιώματα (ταινίες, μουσική, φωτογραφίες, βιβλία κ.λ.π) καθώς και sites που κάνουν αποκλειστικά αναπαραγωγή περιεχομένου άλλων δηλ. συλλέκτες ειδήσεων επειδή το ίδιο ΕΙΝΑΙ συλλέκτης.

Το myblogs.gr δεν δεσμεύεται για την καταχώρηση. Διατηρεί το δικαίωμα να μην καταχωρήσει τον ιστότοπό σας σύμφωνα με την κρίση της ομάδας διαχείρισης.

Ο διαχειριστής και/ή ο ιδιοκτήτης του ιστότοπου που καταχωρείται στη μηχανή myblogs.gr αποδέχεται ανεπιφύλακτα ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το περιεχόμενο (κείμενα, φωτογραφίες κ.λ.π.) που αναρτά, μέρος του οποίου αναπαράγεται στο myblogs.gr αυτόματα μέσω της ροής RSS που παρέχει. Ο διαχειριστής και/ή ο ιδιοκτήτης του ιστότοπου που καταχωρείται στη μηχανή myblogs.gr δηλώνει ότι αποδέχεται και επιτρέπει την αναπαραγωγή του περιεχομένου της ροής RSS του ιστοτόπου του και την εμφάνιση του λογοτύπου του στο myblogs.gr.

H επικαιροποιημένη λίστα με τις καταχωρημένες πηγές στο myblogs.gr βρίσκεται εδώ με αλφαβητική σειρά ή κατά ημερομηνία καταχώρησης,

Η διαγραφή ιστότοπου μπορεί να γίνει με αίτημα του διαχειριστή στη σελίδα: http://myblogs.gr/contact επιλέγοντας στη φόρμα επικοινωνίας την κατηγορία "Διαγραφή Blog-Site". Με τη διαγραφή της πηγής διαγράφονται και όλες οι παραπομπές της από τη μηχανή myblogs.gr.

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ

Ο ιστοτόπος παρέχει τη δυνατότητα στον επισκέπτη ή/και χρήστη του, μέσω ειδικού συνδέσμου με την ονομασία "Διαγραφή παραπομπής" που φέρει το εικονίδιο " " να διαγράψει άμεσα και αυτόματα, χωρίς την παρέμβαση του διαχειριστή, οποιαδήποτε παραπομπή που προέρχεται από οποιαδήποτε πηγή, και που μπορεί να τον θίγει, ή θεωρεί ότι είναι δυσφημιστική, προκλητική ή γενικά ακατάλληλη. Ο επισκέπτης ενημερώνεται σχετικά με αυτόματο μήνυμα στη διεύθυνση e-mail που δηλώνει κατά την αποστολή της φόρμας "Καταγγελία και διαγραφή παραπομπής". Οποιαδήποτε διαγραφή γίνεται αυτόματα, ελέγχεται ως προς την εγκυρότητά της. Ο διαχειριστής μετά από σχετική επικοινωνία με τον επισκέπτη/χρήστη μπορεί να επαναφέρει την παραπομπή που διαγράφηκε αυτόματα.
Η δυνατότητα διαγραφής παραπομπής παρέχεται και μέσω της φόρμας επικοινωνίας του ιστοτόπου επιλέγοντας ως κατηγορία επικοινωνίας "Διαγραφή παραπομπής" αναφέροντας τους λόγους. Το αίτημα για διαγραφή παραπομπής μέσω της φόρμας επικοινωνίας δεν γίνεται αυτόματα αλλά με παρέμβαση του διαχειριστή και μπορεί να γίνει σε χρόνο μεταγενέστερο του αιτήματος.

Ο ιστοτόπος δεν έχει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο συνδέσμων τρίτων που προέρχονται από τους ιστοτόπους προέλευσης.

Ο ιστοτόπος προβάλει στις σελίδες τους διαφημίσεις, κυρίως διαφημίσεις από τη Google. Ο επισκέπτης δεν έχει τη δυνατότητα να αποκλείσει τις διαφημίσεις κατά την περιήγησή του στον ιστότοπο. Αν δεν συμφωνείτε με την προβολή διαφημίσεων παρακαλούμε μη χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο. Επίσης κατά την προβολή των διαφημίσεων από τρίτους ενδέχεται να τοποθετούνται COOKIES στον υπολογιστή σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η χρήση του ιστοτόπου απαγορεύεται από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών. Ενδέχεται κάποιες δημοσιεύσεις ή παραπομπές από το περιεχόμενο των ιστοτόπων προέλευσης (ή και το ίδιο το περιεχόμενο των ιστοτόπων προέλευσης μέρος του οποίου αναρτάται), να μην είναι κατάλληλο για ανηλίκους. Παρακαλούμε απομακρυνθείτε από τον ιστοτόπο αμέσως αν είστε ηλικίας κάτω των 18 ετών κάνοντας κλικ εδώ.

Η προκείμενη παραίτηση από ευθύνη δεν έχει σκοπό να περιορίσει την ευθύνη του διαχειριστή του ιστότοπου κατά τρόπο αντίθετο προς οποιεσδήποτε απαιτήσεις θεσπίζονται από την εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία, ούτε να αποκλείσει την ευθύνη για θέματα ως προς τα οποία δεν είναι δυνατή η απαλλαγή από κάθε ευθύνη δυνάμει της εν λόγω νομοθεσίας.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Το σύνολο του περιεχομένου του ιστοτόπου (κείμενα, φωτογραφίες και λογότυπα) που παρουσιάζεται στις σελίδες του υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα των αντίστοιχων ιστοτόπων προέλευσης. Ο ιστοτόπος αποθηκεύει στη βάση δεδομένων του για τρεις μήνες τουλαχιστο το σύνολο ή τμήμα του περιεχομένου του ιστοτόπου προέλευσης και μετά την παρέλευση των τριών μηνών το περιεχόμενο διαγράφεται αυτόματα. Οι φωτογραφίες δεν εξάγονται από το περιεχόμενο του ιστοτόπου προέλευσης (πηγή) και δεν αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων του ιστοτόπου ενώ παρουσιάζονται ως εξωτερικοί σύνδεσμοι όπως αυτοί παρέχονται από τον ιστότοπο προέλευσης. Ο ιστότοπος αποθηκεύει στη βάση δεδομένων του μόνο το λογότυπο του ιστοτόπου προέλευσης με σκοπό να τον προβάλλει.
Παρακαλούμε ζητήστε μας να διαγράψουμε οποιοδήποτε περιεχόμενο πιστεύετε ότι παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα.

 

ΠΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ - COOKIES

O ιστοτόπος μπορεί να συγκεντρώνει μη προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών του διαδικτυακού τόπου χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου  και άλλα παρόμοια όπως αυτά προκύπτουν από την επικοινωνία του προγράμματος πλοήγησης και περιήγησης (web browser) με τον εξυπηρετητή (server).

Τα μη προσωπικά στοιχεία μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του προγράμματος πλοήγησης και περιήγησης ιστού (web browser) που χρησιμοποιεί ο χρήστης/επισκέπτης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τον παροχέα διαδικτυακών υπηρεσιών(ISP) και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους.

COOKIES - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ

Τι είναι τα cookies;
Για να εξασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία του ιστότοπου αυτού, τοποθετούμε μικρά αρχεία δεδομένων στον υπολογιστή σας, τα λεγόμενα «cookies».
Οι περισσότεροι μεγάλοι ιστότοποι ή πάροχοι διαδικτυακών υπηρεσιών κάνουν το ίδιο. Τα cookies βοηθούν τον ιστότοπο να θυμάται τις παραμέτρους που έχετε ορίσει –τη γλώσσα, το μέγεθος γραμματοσειράς και άλλες προτιμήσεις για το πώς θέλετε να βλέπετε τον ιστότοπο στην οθόνη του υπολογιστή σας. Μ' αυτόν τον τρόπο, δεν χρειάζεται να ορίζετε εκ νέου τις εν λόγω παραμέτρους κάθε φορά που μας επισκέπτεσθε.
Επίσης καταγράφονται στοιχεία της επίσκεψή σας έτσι ώστε ο ιστοτόπος να γνωρίζει αν έχετε ξαναεπισκεφτεί τον ιστοτόπο και πότε για να σας παρέχει επικαιροποιημένο περιεχόμενο.
Δεν χρησιμοποιούμε cookies για να προσδιορίσουμε την ταυτότητά σας, αλλά μόνον για να μπορεί ο ιστότοπος να λειτουργεί καλύτερα με τρόπο που να σας εξυπηρετεί.


Cookies από τρίτους στον ιστότοπο
Στον ιστότοπο προβάλλονται διαφημίσεις Google.  Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο και βλέπετε ή κάνετε κλικ σε μια διαφήμιση Google, ενδέχεται να αποθηκευτεί ένα cookie στον φυλλομετρητή σας (browser) με σκοπό την καλύτερη προβολή και διαχείριση των διαφημίσεων στον ιστοτόπο. Για περισσότερες πληροφορίες για τα Cookies που χρησιμοποιούνται στις διαφημίσεις Google κάντε κλικ εδώ.
Στον ιστότοπο παρέχονται και υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης κ.λ.π. Ενδεχομένως αυτές οι εξωτερικές υπηρεσίες (Facebook, AddThis, ShareThis κ.λ.π.) να τοποθετούν Cookies στον υπολογιστή σας.


Πώς μπορείτε να ελέγχετε τα cookies

Έχετε τη δυνατότητα να ελέγχετε ή/και να διαγράφετε τα cookies όποτε θέλετε. Για περισσότερες λεπτομέρειες, κάντε κλικ στο AboutCookies.org (στα Αγγλικά).

Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies που βρίσκονται ήδη στον υπολογιστή σας και μπορείτε να ρυθμίσετε τους περισσότερους φυλλομετρητές κατά τρόπο που να μην επιτρέπουν την εγκατάσταση cookies. Εάν όμως το κάνετε αυτό, μπορεί να χρειαστεί να ορίζετε οι ίδιοι τις προτιμήσεις σας κάθε φορά που επισκέπτεστε έναν ιστότοπο, και να μειωθεί η συνολική λειτουργικότητά του.

 

-----------------------------------

Το myblogs.gr διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του διαδικτυακού του τόπου, καθώς και τους όρους χρήσης αυτού, οποτεδήποτε κρίνει τούτο αναγκαίο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, μέσω αυτού του διαδικτυακού τόπου, πάντα εντός του υπάρχοντος ή ενδεχομένως νέου νομικού πλαισίου.

 

6 Ιουνίου 2016

myblogs.gr