Καλημέρα από τον ΚΥΡ

Προέλευση

Βρέθηκε κι εδώ

Καλημέρα από τον ΚΥΡ πριν από 4 ημέρες 8 ώρες
Καλημέρα από τον ΚΥΡ πριν από 4 ημέρες 2 ώρες
Καλημέρα απο τον ΚΥΡ πριν από 2 ημέρες 8 ώρες
Καλημέρα από τον ΚΥΡ πριν από 2 ημέρες 2 ώρες
Καλημέρα από τον ΚΥΡ πριν από 1ημέρα 8 ώρες
Καλημέρα από τον ΚΥΡ πριν από 1ημέρα 2 ώρες
Καλημέρα από τον ΚΥΡ πριν από 8 ώρες 8 λεπτά