Καλημέρα από τον ΚΥΡ

Προέλευση

Βρέθηκε κι εδώ

Καλημέρα από τον ΚΥΡ πριν από 3 ημέρες 41 λεπτά
Καλημέρα από τον ΚΥΡ πριν από 2 ημέρες 19 ώρες
Καλημέρα από τον ΚΥΡ πριν από 2 ημέρες 1 ώρα
Καλημέρα από τον ΚΥΡ πριν από 1ημέρα 19 ώρες
Καλημέρα από τον ΚΥΡ πριν από 1ημέρα 1 ώρα
Καλημέρα από τον ΚΥΡ πριν από 19 ώρες 55 λεπτά
Καλημέρα από τον ΚΥΡ πριν από 1 ώρα 4 λεπτά