Καλημέρα από τον ΚΥΡ

Προέλευση

Βρέθηκε κι εδώ

Καλημέρα από τον ΚΥΡ πριν από 4 ημέρες 10 ώρες
Καλημέρα από τον ΚΥΡ πριν από 3 ημέρες 10 ώρες
Καλημέρα από τον ΚΥΡ πριν από 3 ημέρες 5 ώρες
Καλημέρα από τον ΚΥΡ πριν από 2 ημέρες 10 ώρες
Καλημέρα από τον ΚΥΡ πριν από 2 ημέρες 5 ώρες
Καλημέρα από τον ΚΥΡ πριν από 1ημέρα 11 ώρες
Καλημέρα από τον ΚΥΡ πριν από 1ημέρα 5 ώρες
Καλημέρα από τον ΚΥΡ πριν από 10 ώρες 54 λεπτά
Καλημέρα από τον ΚΥΡ πριν από 5 ώρες 41 λεπτά