Καλημέρα από τον ΚΥΡ

Βρέθηκε κι εδώ

Καλημέρα από τον ΚΥΡ πριν από 4 ημέρες 9 ώρες
Καλημέρα από τον ΚΥΡ πριν από 3 ημέρες 9 ώρες
Καλημέρα από τον ΚΥΡ πριν από 3 ημέρες 4 ώρες
Καλημέρα από τον ΚΥΡ πριν από 2 ημέρες 9 ώρες
Καλημέρα από τον ΚΥΡ πριν από 2 ημέρες 4 ώρες
Καλημέρα από τον ΚΥΡ πριν από 1ημέρα 10 ώρες
Καλημέρα από τον ΚΥΡ πριν από 1ημέρα 4 ώρες
Καλημέρα από τον ΚΥΡ πριν από 9 ώρες 58 λεπτά
Καλημέρα από τον ΚΥΡ πριν από 4 ώρες 45 λεπτά