Καλημέρα από τον ΚΥΡ

Βρέθηκε κι εδώ

Καλημέρα από τον ΚΥΡ πριν από 4 ημέρες 19 ώρες
Καλημέρα από τον ΚΥΡ πριν από 2 ημέρες 23 ώρες
Καλημέρα από τον ΚΥΡ πριν από 2 ημέρες 19 ώρες
Καλημέρα από τον ΚΥΡ πριν από 1ημέρα 19 ώρες
Καλημέρα από τον ΚΥΡ πριν από 1ημέρα 25 λεπτά
Καλημέρα από τον ΚΥΡ πριν από 19 ώρες 4 λεπτά