Καλημέρα από τον ΚΥΡ

Βρέθηκε κι εδώ

Καλημέρα από τον ΚΥΡ πριν από 4 ημέρες 21 ώρες
Καλημέρα από τον ΚΥΡ πριν από 3 ημέρες 3 ώρες
Καλημέρα από τον ΚΥΡ πριν από 2 ημέρες 21 ώρες
Καλημέρα από τον ΚΥΡ πριν από 2 ημέρες 3 ώρες
Καλημέρα από τον ΚΥΡ πριν από 1ημέρα 21 ώρες
Καλημέρα από τον ΚΥΡ πριν από 1ημέρα 3 ώρες
Καλημέρα από τον ΚΥΡ πριν από 22 ώρες 20 λεπτά
Καλημέρα από τον ΚΥΡ πριν από 2 ώρες 34 λεπτά