ΠΟΛ. ΣΥΛΛ. ΤΕΡΠΝΗΣ ΣΕΡΡΩΝ

Blog, Κεντρική Μακεδονία, Σέρρες | http://psterpnis.blogspot.com | πστερπνισ.βλογσποτ.ψομ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΡΠΝΗΣ ΣΕΡΡΩΝ - Να θυμάσαι πάντα τούτο: "Πως δε χρειάζονται πολλά πράγματα για να κάνουν τη ζωή ευτυχισμένη."
Καταχωρήθηκε στο myblogs.gr πριν από: 10 έτη 3 μήνες

Όλες οι αναρτήσεις από ΠΟΛ. ΣΥΛΛ. ΤΕΡΠΝΗΣ ΣΕΡΡΩΝ

Σελίδες