Σε αγορά 300 ηλεκτρικών λεωφορείων στοχεύει η ΟΣΥ.