'Πρώτη φορά ψηφίζουν' και το φωνάζουν δυνατά τα παιδιά του 2ου ΓΕ.Λ. Φλώρινας