Πώς να διαλέγεις την πιο γρήγορη ουρά στο super market