Πολεμικό πλοίο «χτυπήθηκε από πύραυλο» κατά λάθος κατά τη διάρκεια άσκησης

Προέλευση