Όλοι οι καρκίνοι οφείλονται στον δηλητήριο που κραταμε μέσα μας αντί να το πεταξουμε !!! Ο Όμηρος και ο Ιπποκράτης τα είχαν πει από τότε !!!!!