"ΝΥΝ ΚΑΙ ΑΕΙ" Εκδήλωση της ΠΕΝ στη μνήμη των εκτελεσμένων του Μπλόκου της Κοκκινιάς.

Προέλευση