Μεγάλη υπόθεση να είσαι ήρεμος. Τίποτα δε σε αγγίζει.