Καταγγελία για εξαφάνιση δυο αγαλμάτων του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης.