Καλημέρα από τον ΚΥΡ

Προέλευση

Βρέθηκε κι εδώ

Καλημέρα από τον ΚΥΡ πριν από 3 ημέρες 3 ώρες
Καλημέρα από τον ΚΥΡ πριν από 2 ημέρες 21 ώρες
Καλημέρα από τον ΚΥΡ πριν από 2 ημέρες 2 ώρες
Καλημέρα από τον ΚΥΡ πριν από 1ημέρα 21 ώρες
Καλημέρα από τον ΚΥΡ πριν από 1ημέρα 2 ώρες
Καλημέρα από τον ΚΥΡ πριν από 22 ώρες 6 λεπτά
Καλημέρα από τον ΚΥΡ πριν από 2 ώρες 20 λεπτά