Καλημέρα από τον ΚΥΡ

Βρέθηκε κι εδώ

Καλημέρα από τον ΚΥΡ πριν από 4 ημέρες 12 ώρες
Καλημέρα από τον ΚΥΡ πριν από 4 ημέρες 7 ώρες
Καλημέρα από τον ΚΥΡ πριν από 3 ημέρες 13 ώρες
Καλημέρα από τον ΚΥΡ πριν από 3 ημέρες 7 ώρες
Καλημέρα από τον ΚΥΡ πριν από 2 ημέρες 12 ώρες
Καλημέρα από τον ΚΥΡ πριν από 2 ημέρες 7 ώρες
Καλημέρα από τον ΚΥΡ πριν από 13 ώρες 14 λεπτά
Καλημέρα από τον ΚΥΡ πριν από 8 ώρες 52 λεπτά