Χρήστος Γιαννούλης: «Στη Θεσσαλονίκη της ανεργίας, η Περιφέρεια αφήνει αναξιοποίητα 27,1 εκ. ευρώ για την τόνωση της απασχόλησης»