Χαμογελάτε, κάνει καλό!

Βρέθηκε κι εδώ

Χαμογελάτε, κάνει καλό! πριν από 4 ημέρες 1 ώρα
Χαμογελάτε, κάνει καλό! πριν από 3 ημέρες 1 ώρα
Χαμογελάτε, κάνει καλό! πριν από 2 ημέρες 1 ώρα
Χαμογελάτε, κάνει καλό! πριν από 1ημέρα 1 ώρα