Γιατρός ΠΓΝΑ-Αποκαλυπτική ομολογία αποτυχίας η επιστράτευση ιδιωτών