ΕΠΑΜίτικες «κοινοτοπίες» που «ξεχνιούνται» ή «παραβλέπονται»