"Εκεί που ανθίζουν οι κραυγές": παρουσίαση της καινούργιας συλλογής κειμένων του Νίκου Βαρδάκα