ΔΙΟΝΥΣΗ ΡΩΜΑ (1906-1981), : Η ΣΤΑΜΝΑ... Χρονογράφημα στην εφημερίδα "Ελευθερία"

Προέλευση