Δελτίο Τύπου για την Συνεδρίαση «Λογοδοσίας» του Δήμου ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ στις  29/02/2024.