Δέκατη μέρα, προσπάθειες να περιοριστεί το μέτωπο σε δύσβατη περιοχή ανάμεσα σε Βάτι, Προφύλια και Θάρρι