Αρχαίος ελληνικός πάπυρος είναι το παλαιότερο βιβλίο της Ευρώπης