Αφιερώνεται σε όλους τους Έλληνες πρόσφυγες από την ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ