Αφιέρωμα των Φίλων Ιστορικής Μνήμης και Πολιτιστικής Δημιουργίας για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940