1793: Τότε που βασίλευε η βία, Niklas Natt och Dag

Προέλευση