Ζητείται Λογιστής από Ανώνυμη Εταιρία στην περιοχή της Νάουσας