Υψηλές τιμές της μνήμης HBM: Αύξηση 500% λόγω τεράστιας ζήτησης