Υπουργείο Υγείας: 6 Κέντρα Αναφοράς για την ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων