Υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη στο πρόγραμμα “Ψηφιακός Μετασχηματισμός των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων”, του Εθνικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0