Υποψηφιότητα Γαρυφαλλιάς Μέγκου με τη Δελφική Δημοκρατία