Υπογραφή σύμβασης για το έργο “Εσωτερικό Υδραγωγείο Καλοχωρίου – Παντειχίου” της Δ.Ε. Αυλίδος του Δήμου Χαλκιδέων