ΥΠΕΣ: Επιπλέον άδεια στις γυναίκες του Δημοσίου για γυναικολογικό έλεγχο