Υπέρβαση του στόχου κατά €200 εκατ. για τα έσοδα Ιουλίου