Υπερπαραγωγή κερασιών: Εξαιρετική χρονιά µε εξαίρεση τη Θράκη

Προέλευση