Υπερηφάνεια και συγκίνηση από την Στρατιωτική παρέλαση στην Θεσσαλονίκη

Προέλευση