Υπεγράφη το πρωτόκολλο προσχώρησης στο ΝΑΤΟ της Βόρειας Μακεδονίας…