Υπάρχουν κυτταρικές μεταλλάξεις που δεν γίνονται καρκίνος