Υπάρχουν και κάποιοι που αρνούνται το Δ.Ν.Τ.

Προέλευση