Υπάρχει αντίτιμο για την καταστροφή μιας ολόκληρης κοινωνίας από τους μετανάστες;