Υπάλληλος σε σταθμό τρένου ξέχασε ανοιχτό το μικρόφωνο: Γ... τον μπελά μου!