Ξενοδοχείο Απολλο: να απομακρυνθει με ασφάλεια ο αμίαντος