Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για αποκτηση άδειας φύτευσης Οινοποιήσιμων Ποικιλιών Αμπέλου