Βρετανία: Πάνω από 5,5 εκατομμύρια έχουν λάβει και τις δύο δόσεις του εμβολίου