Βρετανία: Κατέρρευσαν δύο ακόμη ιδιώτες πάροχοι ενέργειας