Βραδιά αφιερωμένη στο χαλκιδέο μουσουργό Νίκο Σκαλκώτα