Βοθρο-κουλτούρα και Κανιβαλική Δημαγωγία στο Facebook (work in progress)