Βοθρο-κουλτούρα και Κανιβαλική Δημαγωγία στο Facebook (μέρος 1, work in progress)